W przyszłym roku w Danii powierzchnia gospodarstw ekologicznych zwiększy się o 20 tys. ha. Jest to areał znacznie większy niż oczekiwano. Łączna powierzchnia tych gospodarstw wzrośnie do 165 tys. ha. W ciągu poprzednich 5 lat liczba rolników przestawiających swoje gospodarstwa na zasady ekologiczne stale spadała. Od początku 2007 r. do 1 września chęć takiej zmiany zgłosiło 261 rolników, podczas gdy w całym 2006 r. ich liczba wyniosła tylko 103 osoby. Rząd duński na wspieranie rolnictwa ekologicznego przeznaczył 1 mld koron, ale z powodu dużego zainteresowania ze strony rolników ilość ta zostanie zwiększona o 130 mln koron. Na rozwój rolnictwa ekologicznego wpływa wzrost zainteresowania konsumentów produktami ekologicznymi.
źródło: minrol.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj