Zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków PWiK uruchomiono 7 września br. w Przemyślu. Wykonawcą inwestycji o wartości 11 mln euro były firmy Skanska, oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie oraz „Inżynieria Rzeszów”. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano m.in. nowe obiekty ścieżki osadowej, co pozwoli na zwiększenie przepustowości części mechanicznej oczyszczalni z 26 500 m3/d do 28 200 m3/d, a w okresie opadów nawet do 45 tys. m3/d. Modernizacja przyczyni się też do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, poprawy jakości wód rzeki San oraz do przyrodniczego wykorzystania osadów pościekowych. W oczyszczalni zostanie również wykorzystany powstający biogaz przy zasilaniu i ogrzaniu wszystkich jej obiektów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj