W gminie Marcinowice wybudowano ponad 10 kilometrów kanalizacji sanitarnej.

– Dzięki nowej inwestycji, dofinansowanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu kwotą 2,2 miliona złotych, zostanie zlikwidowanych ponad 120 szamb – mówi Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa Funduszu. – Zbiorniki były często nieszczelne a nieoczyszczone ścieki przedostawały się z nich do gruntu i wód powierzchniowych powodując znaczne szkody w środowisku naturalnym.

W latach 2012-2014 do sieci zostanie przyłączonych ponad pół tysiąca mieszkańców. Wartość zadania „Kanalizowanie gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów z przesyłem do Marcinowic” to ponad 3,7 miliona złotych. 

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj