Władze Bolesławca mają powody do zadowolenia. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie projektu „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”. Dotychczasowe memorandum finansowe pomiędzy Komisją Europejską a Polską z 2002 r. określało zasady przyznawania środków pomocowych dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na cztery zadania: „Inżynier kontraktu i pomoc techniczna dla PIU Bolesławiec”, „Rozbudowa kanalizacji na terenach wiejskich”, „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” oraz „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji miejskiej”. Projekt rozszerzony został o trzy kontrakty: „Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków”, „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kilińskiego w Bolesławcu” oraz „Inżynier kontraktu”. Projekt będzie realizowany do końca 2009 r. Wartość wszystkich przedsięwzięć wynosi blisko 96,5 mln zł, z czego środki unijne stanowią 60% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta, dotacji i pożyczek. Celem projektu jest ochrona Odry i Bobru przed zanieczyszczeniami.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj