Od 1 marca strażnicy miejscy i gminni mają więcej uprawnień. Mandat mogą wystawić m.in. utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia lub za odmowę podania informacji o tym, kto jechał autem w momencie popełnienia wykroczenia.

Katalog występków, za które możemy być ukarani przez strażnika wzbogacił się również o czyny polegające na znieważaniu Polski, w tym profanacji hymnu czy niszczeniu flagi. Kara grozi także za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych, a z mandatem musi się liczyć także kierowca, który utrudni dojazd do obiektów zagrożonych, np. pożarem.

Mandat dostaną również rodzice i opiekunowie, który mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać niebezpieczeństwo lub obronić się przed nim, dopuszczą do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj