O sześć dodatkowych kamer powiększy się olsztyński monitoring. Po zrealizowaniu zadania, w skład systemu wchodzić będzie 45 punktów kamerowych. Monitoringiem objęte jest ok. 75% terenu Starego Miasta oraz ulice o największym natężeniu ruchu.

Obecnie trwa realizacja już 5 etapu, w którym wybudowanych zostanie 6 punktów kamerowych. Po zrealizowaniu zadania, w skład systemu wchodzić będzie 45 punktów kamerowych kolorowych z głowicami szybkoobrotowymi. Zaplanowane w tym roku środki finansowe na rozbudowę monitoringu to ok. 300 tys. zł.

Rozważana jest także możliwość włączania do systemu nowych typów kamer, np. osiedlowych systemów monitorowania. W systemie olsztyńskiego monitoringu funkcjonują dwa stacjonarne Centra Monitoringu:
główne – obsługiwane całą dobę wspólnie przez policjantów i strażników miejskich Obsada w zależności od potrzeb liczy od 2 do 4 funkcjonariuszy
techniczne (awaryjne)– przeznaczone dla pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zastępujące główne, w przypadku problemów technicznych.

 Od 2008 roku funkcjonuje również Mobilne Centrum Monitoringu (MCM). Jest to samochód wyposażony w kamerę szybkoobrotową na wysięgniku, rejestrator i monitor. Obraz z kamery umieszczonej na samochodzie może być również przekazany do Centrum Monitoringu. Zadaniem MCM jest obserwacja terenu w miejscach, do których jeszcze nie dotarł monitoring stacjonarny. MCM jest szczególnie przydatne podczas prowadzenia działań w miejscach zdarzeń kryzysowych, podczas koordynacji imprez masowych, a także jako narzędzie kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Centra funkcjonują równolegle. Na potrzeby monitoringu Policja w porozumieniu ze Strażą Miejską wydzieliła specjalny mieszany patrol zmotoryzowany, przeznaczony do interwencji w rejonie objętym monitoringiem.

źródło: olsztyn.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj