70 proc. badanych oczekuje wprowadzenia przepisów wspierających ekologiczne inicjatywy oraz przyśpieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną tj.: farmy wiatrowe, elektromobilność i branże niskoemisyjne – wynika z badania „Wybory Polaków a zrównoważony rozwój”.

Badania w ramach Think Forward Initiative przeprowadził IPSOS na zlecenie Grupy ING.

Pandemia wywołuje refleksję

Z badania wynika, że pandemia skłoniła co drugiego Polaka do refleksji na temat wpływu indywidualnych działań na środowisko. Co więcej, aż 89 proc. Polaków jest zdania, iż ma wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych, a tylko co dziesiąty nie wierzy w to, że jego działania jako jednostki mogą mieć jakikolwiek wpływ na te kwestie.

Ponadto, większość bo 70 proc. Polaków oczekuje wprowadzenie przepisów wspierających ekologiczne inicjatywy oraz przyśpieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną tj.: farmy wiatrowe, elektromobilność i branże niskoemisyjne.

Ponad połowa segreguje śmieci

Prawie trzy czwarte ankietowanych wskazało również, iż stara się zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów spożywczych – taka postawa częściej występuje wśród kobiet i osób starszych. A ponad połowa (56 proc.) jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zaangażowana w segregowanie opakowań po żywności.

Jak wskazano w prezentacji wyników, prawie 60 proc. Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęła bardziej aktywnie dążyć do większej energooszczędności. Najczęściej posiadane rozwiązania to: podwójne szyby (44 proc.), urządzenia energooszczędne (39 proc.) czy docieplenie budynku (28 proc.).

Z deklaracji wynika, iż 80 proc. Polaków segreguje opakowania po żywności i napojach w domu. Grupą najbardziej zaangażowaną w recykling są osoby najstarsze. Z kolei osoby w wieku 18-34 częściej nie segregują śmieci w ogóle lub robią to tylko częściowo.

Zapłacimy więcej za opakowania ekologiczne

Ponad połowa Polaków zadeklarowała też podczas badania, że byłaby mniej skłonna kupować produkty firm, które nie podchodzą poważnie do tematu ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Średnio co drugi Polak wskazał, że podczas zakupów dóbr konsumenckich bardziej niż kiedykolwiek bierze pod uwagę kwestie środowiskowe i ekologiczne oraz jest skłonny zapłacić więcej za produkty, jeśli nadają się one do recyklingu lub zostały wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska.

Według ankiet, co czwarty Polak częściej niż przed pandemią kupuje żywność i artykuły spożywcze oraz zamawia posiłki przez internet. Ponadto pandemia w pozytywny sposób wpłynęła na podejście do zdrowego odżywania, co dotyczy aż 47 proc. badanych.

Jakość żywności, data ważności i cena to trzy najważniejsze wskazywane kwestie dotyczące robienia codziennych zakupów spożywczych. Zdatność opakowania do recyklingu jest istotna dla blisko 40 proc. Polaków. Kobiety zdecydowanie częściej przykładają wagę do wielu kwestii podczas robienia zakupów spożywczych.

Badanie w ośmiu krajach

Badanie realizowane przez grupę ING oraz Think Forward Initiative w 8 krajach (Austria, Belgia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Rumunia, Polska, Turcja) na reprezentatywnej próbie. Próba reprezentatywna dla Polski wyniosła 1002 osoby, badanie wykonał we wrześniu 2021 r. IPSOS metodą wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI).

Czytaj więcej

Skomentuj