Zmniejszenie zużycia paliwa na wytworzenie jednostki energii, redukcja strat energii podczas jej przesyłu oraz ograniczenie emisji szkodliwych gazów – to główne cele nowelizacji Prawa energetycznego, przyjętej 12 stycznia br. Jak wynika z noweli, branża energetyczna ma zwiększyć produkcję tańszej i czystszej energii. Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem jest zalecane przez unijną dyrektywę 2004/8/WE. Narzędziem kontrolowania, czy sektor energetyczny wywiązuje się z nowych obowiązków, będą tzw. świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysoko sprawnej kogeneracji. Na wniosek producentów energii świadectwa będą wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki, a wytwórcy zostaną zobligowani do przedstawiania w URE corocznych sprawozdań z pracy urządzeń kogeneracyjnych. Ponadto świadectwami będzie można handlować na Towarowej Giełdzie Energii. Aktualnie nowelizacja czeka na podpis prezydenta.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj