Z najnowszego badania wynika, że większość Europejczyków jest gotowa ponieść większe koszty i zrezygnować z udogodnień oferowanych przez prywatne samochody na rzecz ograniczenia szkodliwych emisji.

Badanie Eurobarometru, przeprowadzone we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, pokazuje na przykład, że około dwóch trzecich użytkowników samochodów w UE deklaruje, iż jest gotowa zrezygnować z szybkiego przemieszczania się samochodem na rzecz ograniczenia emisji. Ponadto większość podróżujących samochodem (53%) zgadza się, aby obowiązujące systemy opłat od samochodów zastąpić nowymi mechanizmami uzależnionymi od rzeczywistego wykorzystania pojazdu. O ile większość użytkowników wybiera jazdę samochodem ze względu na wygodę, prawie trzy czwarte obywateli UE (71%) deklaruje, że częściej korzystałoby z transportu publicznego, gdyby dostępny był jeden bilet ważny na kilka rodzajów transportu.

Większość badanych użytkowników samochodów (66%) jest gotowa pójść na kompromis, jeśli chodzi o wielkość samochodu, aby zmniejszyć emisję spalin, a 62% powiedziało tak samo w odniesieniu do zasięgu samochodu, tj. odległości, jaką można przejechać na jednym zbiorniku paliwa lub na jednym akumulatorze. Ponad połowa osób (60%) byłaby także gotowa zapłacić więcej za samochód, gdyby ten emitował mniej spalin.

Eko-lokator 300 x 250

Połowa obywateli UE zgadza się na zastąpienie obowiązujących opłat za samochody nowymi systemami uwzględniającymi rzeczywiste wykorzystanie samochodu. Systemy te były nawet bardziej popularne wśród kierowców samochodów, z których 53% zgadza się na zastąpienie obowiązujących obecnie systemów opłat.

Zdecydowana większość (71%) użytkowników samochodów uważa, że transport publiczny nie jest tak wygodny jak jazda samochodem. Podobnie, 72% podróżujących samochodem twierdzi, że brak połączeń zniechęca ich do korzystania z transportu publicznego (49% ankietowanych wskazało na ten czynnik jako „bardzo ważny”). Za ważną przyczynę 64% użytkowników samochodów uważa małą częstotliwość połączeń, a 54% wskazuje na zawodność transportu publicznego. 

Ludzie, którzy korzystają z samochodu na co dzień, zostali zapytani, co skłoniłoby ich do korzystania z innych rodzajów transportu. Około dwóch trzecich (65%) stwierdziło, że rozważyłoby takie rozwiązanie, gdyby przesiadka z jednego na drugi rodzaj transportu była łatwiejsza, 52% respondentów, gdyby istniała lepsza (online) informacja na temat rozkładów, 47%, gdyby dworce i przystanki były lepiej zlokalizowane, a 38%, gdyby możliwy był zakup biletów w internecie.

Prawie trzy czwarte obywateli UE (71%) twierdzi, że częściej korzystałoby z transportu publicznego, gdyby możliwy był zakup jednego biletu ważnego na wszystkie rodzaje transportu publicznego; także wśród podróżujących samochodem (66%) zanotowano ogromne poparcie dla takiego rozwiązania.

Badanie przeprowadzono wśród 25 570 osób ze wszystkich 27 państw członkowskich na zamówienie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu.

źródło: KE

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj