Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie planuje uporzadkować podległe sobie tereny do Świąt Wielkanocnych.

Czyszczenie obejmuje jezdnie, trasy dla pieszych, sześć parków oraz 1300 ha zieleni zlokalizowanej przy ulicach. Posprzątane zostały już ulice w śródmieściu, teraz prace trwają w pozostałych dzielnicach. Mycie i zamiatanie całej szerokości jezdni dotyczy 1300 km ulic po których kursuje komunikacja ZTM. Ponadto od tego roku do sprzątania wprowadzono nowość, jaką jest mechaniczne odcinanie brzegów trawników od strony jezdni, wycinanie przerostów trawy i chwastów. Prace prowadzone są w godzinach nocnych, a na ulicach o mniejszym natężeniu ruchu niekiedy i w ciągu dnia, dzięki czemu na święta wszystkie jezdnie będą czyste. Jednocześnie, na wypadek wystąpienia warunków zimowych, do połowy kwietnia 2009 r. solarki pozostają w pełnej gotowości do działań.

Wielki porządki trwają także w sześciu podlegających ZOM parkach: Ujazdowskim, Praskim, Skaryszewskim, Saskim, Fosa i Stoki Cytadeli oraz na Polu Mokotowskim. Trwa oczyszczanie alejek z piachu, który służył do zabezpieczania nawierzchni przed śliskością, wygrabiane są trawniki. Ponadto oczyszczane są niecki fontann, które zostaną włączone gdy ustabilizuje się temperatura i nie będzie zagrożenia przymrozkami. Rozpoczął się pozimowy przegląd techniczny wyposażenia parkowych placów zabaw. Sprawdzany jest stan urządzeń pod kątem bezpieczeństwa korzystających dzieci. Przeglądowi podlegają także ławki i kosze na śmieci, te które będą tego wymagały zostaną naprawione i pomalowane. Ponadto prowadzone są prace pielęgnacyjno-ogrodnicze. Krzewy, rabaty kwiatowe i bylinowe są odsłanianie, przycinane i porządkowane. Wkrótce rozkopczykowane zostaną i przycięte krzewy róż.

Wszystkie trawniki wzdłuż ulic, którymi kursują autobusy miejskie, są teraz dokładnie wygrabiane i sprzątane z bieżących zanieczyszczeń typu torby foliowe, pety, ulotki wyrzucane przez kierowców z samochodów. Naprawiane i malowane mają być wkrótce metalowe płotki chroniące trawniki przed niszczeniem przez parkujących. Zarówno wygrodzenia, jak i ławki oraz pojemniki na kwiaty, zostaną umyte, a także jeśli będzie potrzeba, naprawione i pomalowane.

Przedświąteczne porządki prowadzą na zlecenie ZOM firmy wybrane w przetargach oraz osoby zatrudnione w ramach programu aktywizacji osób bez pracy "Czysta Warszawa". Od 1 kwietnia liczba osób, które znalazły u nas pracę wzrośnie i docelowo obejmie 400 osób. Na rzecz czystości stolicy pracują także bezpłatnie osadzeni z Zakładu Karnego w Białołęce. Ok. 30 skazanych oczyszcza ciągi ruchu pieszego z piasku, przerostów trawy, śmieci lotnych (papiery, torebki foliowe itp.), wygrabia trawniki. 

źródło: ZOM w Warszawie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj