Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej rozpoczęło kampanię społeczną poświęconą tematyce odnawialnych źródeł energii.

Zegar, będący symbolem kampanii, wskazuje na poziom wypełnienia obowiązku udziału zielonej energii w generacji krajowej, czyli pokazuje stopień realizacji celu jaki Polska przyjęła w zakresie OZE na rok 2010, wskazując jednocześnie liczbę producentów energii odnawialnej zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii.

Zegar został umieszczony na poświęconej akcji stronie www.WielkieOdliczanie.pl

Kampania PSEW „WIELKIE ODLICZANIE” ma uzmysłowić społeczeństwu, w tym również grupom opiniotwórczym – dziennikarzom, urzędnikom, nauczycielom – ile czasu zostało Polsce oraz w jakim stopniu realizujemy cele  w zakresie OZE do których sami zobowiązaliśmy się jako kraj w Traktacie Akcesyjnym.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  planuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii, mającą charakter edukacyjny i wizerunkowy. wdrożenia celem Kampanii jest także przekonanie decydentów i społeczeństwa do przyjęcia ambitnego i możliwego do osiągnięcia celu w zakresie udziału energii generowanej z OZE w 2020 roku oraz zmotywowanie do jak najszybszego opracowania i wdrożenia  efektywnego planu działań na rzecz rozwoju OZE w Polsce.

Kampania prowadzona będzie w latach 2008-2010. Rok 2010 będzie czasem  pierwszej poważnej weryfikacji postępów w realizacji zobowiązań Polski w zakresie rozwoju wykorzystania energii odnawialnej zapisanych  w Traktacie Akcesyjnym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj