– W 2040 r. chcemy w Wielkopolsce zrealizować ideę zeroemisyjności; za 60 proc. emisji gazów cieplarnianych województwa odpowiada Wielkopolska Wschodnia – oświadczył marszałek wielkopolski Marek Woźniak. Osiągnięciu przez region neutralności klimatycznej służyć ma zainaugurowany w środę projekt.

W środę w Poznaniu zainaugurowany został projekt “Life After Coal Pl – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, który służyć ma osiągnięciu do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej.

Konsorcjum projektu tworzy Województwo Wielkopolskie oraz partnerzy, w tym m.in. samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcie rozpocznie się wraz nowym rokiem i będzie realizowane przez dziewięć lat.

Neutralność klimatyczna Wielkopolski Wschodniej

Jak poinformował w środę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), celem projektu jest “osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz m.in. Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – w procesie sprawiedliwej transformacji, czyli uwzględniając potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją”.

Plany i konkretne działania

UMWW podał, że w ramach projektu nastąpi wzmocnienie organów administracji samorządowej, m.in. poprzez powołanie doradców klimatycznych czy stworzenie baz danych i systemów IT do ocen energetycznych. Planowane jest także przygotowywanie projektów termomodernizacyjnych nieruchomości i raportowanie wyników. Samorządy zostaną wyposażone w wiedzę dotyczącą skutecznego sięgania po możliwe do pozyskania środki, miedzy innymi z wartego 415 mln euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Chcemy wyprzedzić o 10 lat unijne zamierzenia i zrealizować w Wielkopolsce ideę zeroemisyjności już w 2040 roku. Dlatego w tym zakresie wyznaczyliśmy dla Wielkopolski Wschodniej wyrafinowane standardy w kwestiach energetycznych. Obszar ten odpowiada obecnie za 60 proc. emisji gazów cieplarnianych całego województwa. Wprowadzenie źródeł zeroemisyjnych pozytywnie wpłynie na klimat i jakość naszego powietrza – powiedział Marek Woźniak.

W puli 85 mln zł

Wartość zainaugurowanego w środę projektu to ok. 85 mln zł.

“Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego nasze województwo z sukcesem ubiegało się, wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, o środki unijne z CINEA – Europejskiej Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Infrastruktury Klimatycznej i Środowiska. Przedsięwzięcie uzyskało ponad 51 mln zł unijnego wsparcia. Wniosek dotyczący naszego strategicznego projektu został oceniony jako jeden z najlepszych w dotychczasowej, 30-letniej historii europejskiego Programu LIFE” – podał wielkopolski samorząd.

Resztę pieniędzy stanowią środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne.

Program LIFE

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów służących ochronie środowiska oraz działaniom łagodzącym i adaptacyjnym do zmian klimatu. Głównym celem tego programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań.

“Nasz projekt doskonale wpisuje się w te założenia, jak również w koncepcję procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski w kontekście walki z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Stawiamy na neutralne dla klimatu nośniki energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawę efektywności energetycznej” – przekazał pełnomocnik zarządu województwa ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej Maciej Sytek.

Projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym beneficjentem koordynującym jest Województwo Wielkopolskie, a współbeneficjentami są Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., a także gminy, powiaty, organizacje.

Partnerami wspierającymi są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, niemieckie Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii, niemiecki Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, Fundacja WWF Polska oraz Miasto i Gmina Pleszew.

Czytaj więcej

Skomentuj