29 grudnia 2010 podpisano trzecią umowę na roboty dla Projektu na roboty budowlano-montażowe w ramach Projektu “Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Łącznie w gminie Czerwonak, projekt obejmie w ramach dwóch zadań ponad 70 km sieci kanalizacyjne i 27 przepompowni. Miejscowości objęte kontraktami to: Szlachęcin, Kolektor Bolechowski, Kolektor Trzaskowski, Trzaskowo, Miękowo, Annowo, Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogórza. Wykonawcą dla pierwszego zadania (umowa podpisana 6 grudnia 2010), jest konsorcjum firm „ZRUG-HARBART” z Poznania –  wartość kontraktu  brutto  wynosi 14,5 mln PLN. Wykonawcą dla drugiego zadania (umowa podpisana 29 grudnia 2010), jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ EKO-WARK”  ze Szczecina (wartość brutto kontraktu wynosi prawie 39 mln PLN). Roboty potrwają do 20 miesięcy od daty rozpoczęcia, która jest uzależniona od sprzyjających warunków atmosferycznych. Inżynierem kontaktu jest konsorcjum firm Grontmij z siedzibą w  Poznaniu.
 
Przedmiotem projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" jest wyposażenie pięciu podpoznańskich gmin należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Cała inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gminy objęte przedsięwzięciem to Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zakres projektu to  369 km sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie 151 przepompowni ścieków. Ponadto w ramach projektu przewiduje się likwidację dwóch gminnych oczyszczalni ścieków, które nie spełniają obowiązujących norm – w Pobiedziskach i Skokach.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj