18 mln euro ma otrzymać wielkopolski samorząd wraz z partnerami na wdrażanie projektu “LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” – podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW).

Urząd poinformował, że wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE otrzymał pozytywną ocenę.

Konsorcjum projektu tworzy Województwo Wielkopolskie oraz partnerzy, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2023-2031.

Bardzo wysoka punktacja

W przekazanym komunikacie UMWW podał, że projekt konsorcjum uzyskał bardzo wysoką punktację w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, która zarządza programami KE przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

– Staraliśmy się o dofinansowanie w wysokości 18 mln euro na wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. To bardzo ambitne wyzwanie. Przy takim wsparciu finansowym będzie miało duże szanse powodzenia – powiedział członek zarządu województwa Jacek Bogusławski.

Neutralność klimatyczna Wielkopolski Wschodniej

Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 to dokument określający politykę samorządu regionu ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych wynikających z dokumentów UE tj. Europejski Zielony Ład, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Wielkopolska Wschodnia, miejsce funkcjonowania konińskiego zagłębia górniczo-energetycznego, to w Wielkopolsce obszar szczególny, wymagający wdrożenia działań na rzecz neutralności klimatycznej.

Urząd podał, że głównym celem projektu LIFE AFTER COAL PL jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.

Budowa systemu zarządzania

Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez zbudowanie systemu zarządzania, zmierzającego do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Czytaj więcej

Skomentuj