Dziś w Poznaniu rozpoczęło się Wielkopolskie Forum Ekologiczne. Tematem przewodnim XV Forum będą odpady problemowe występujące w strumieniu odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie.

Wielkopolskie Forum Ekologiczne jest corocznym spotkaniem mającym na celu podsumowanie działań w zakresie ochrony środowiska w Wielkopolsce.

Celem jest zwiększenie świadomości na temat odpadów problemowych i podkreślenie wagi stworzenia racjonalnej gospodarki tymi odpadami. Organizatorzy chcą również kształtować proekologiczną motywację w działaniach władz, przedsiębiorców, organizacji oraz mieszkańców – jaka jest konieczna dla poprawy stanu środowiska. Udział w debacie daje możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących problemów z zakresu gospodarki odpadami problemowymi.

XV Wielkopolskie Forum Ekologiczne jest spotkaniem bezpłatnym, którego uczestnikami będą: przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, posłowie oraz senatorowie, mieszkańcy Poznania, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, pracownicy i studenci szkół wyższych z Poznania oraz media lokalne.

Organizatorem imprezy jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym Forum.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj