Nad rozwiązaniem problemów związanych z zagospodarowaniem ponad 300 tys. ton odpadów komunalnych wytwarzanych rocznie przez blisko milion mieszkańców południowej Wielkopolski zastanawiali się uczestnicy I Regionalnego Forum Odpadowego zorganizowanego z inicjatywy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Utworzony w 1998 r. Związek, skupiający obecnie 20 gmin z okolic Kalisza i Sieradza, był prekursorem we wdrażaniu nowoczesnych technologii zagospodarowania odpadów. Doprowadził do zbudowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W zakładzie przerabianych jest ponad 70 tys. ton odpadów i spełnia on wszelkie unijne wymagania. W planach kierownictwa jest budowa spalarni.

Inwestować zamierza również Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie obsługujący ok. 200 tys. mieszkańców z 17 okolicznych gmin. Przygotował on projekt rozbudowy instalacji przetwórczych i stara się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Ponad 50 mln zł  w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskało już Porozumienie Międzygminne Kępno na budowę nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej. Trafiać do niego będzie ok. 40 tys. ton odpadów z gmin w okolicach Kępna, Sycowa i Oleśnicy.

Zaawansowane są także przygotowania Związku Gminnego Zlewni Górnej Baryczy skupiającego 17 gmin z 5 powiatów. Plany budowy zakładu w Sulmierzycach nie zyskały akceptacji mieszkańców, postanowiono więc zlokalizować go w Wałkowie w gm. Koźmin Wlkp. Koszty przedsięwzięcia szacowane są na ok. 65 mln zł.

– Zaangażowanie samorządowców, a jest ono zauważane w wielu gminach choć niestety, nie we wszystkich, pozwoli uporządkować gospodarkę odpadami w regionie i oddalić widmo kar za nie wywiązanie się z unijnych norm  – podkreślił Daniel Tylak przewodniczący ZKG. Bogusław Brzostowski, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zapewnił, że samorządowe inicjatywy mogą uzyskać dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW oraz w ramach programów unijnych.      

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj