Zarząd Województwa Wielkopolskiego organizuje już 3 czerwca br. – w formule hybrydowej – ostatnie z czterech wydarzeń w ramach cyklu spotkań konferencyjnych pod nazwą „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego organizuje „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” mając na względzie ciągły rozwój cywilizacyjny, który powinien być odpowiedzialny i przede wszystkim zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie dostrzega najważniejsze wyzwania przed jakimi stajemy dzisiaj w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu oraz potrzebę troski o zdrowie i życie Wielkopolan.

W kierunku neutralności klimatycznej

Cykl konferencyjny rozpoczął się w październiku ub. r., zaś kolejne spotkania odbyły się w grudniu i marcu br. Wszystkie wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród wielkopolskich samorządowców, jak i młodzieży, przedstawicieli świata nauki czy organizacji społecznych.

– Ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym. Inicjatywa wynikająca z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową, sukcesywnie zostają wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Od prawie roku obowiązuje już tzw. „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”. Nie można także pominąć wniosków na temat zmian klimatycznych wynikających z ubiegłorocznego raportu IPCC oraz listopadowej XXVI Konferencji klimatycznej ONZ (COP26). Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin oraz wszyscy mieszkańcy regionu, którym ochrona środowiska i klimatu jest szczególnie bliska, mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r. – tłumaczy Jacek Bogusławski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Usystematyzować potrzeby i możliwości

Jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości Wielkopolski. Zaplanowana na 3 czerwca br. czwarta konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki” będzie okazją do podzielenia się przykładami płynącymi z wielkopolskich samorządów. Zapoznać się będzie można także z proklimatycznymi i prośrodowiskowymi funduszami planowanymi na najbliższe lata.

Cykl „Wielkopolskich rozmów o klimacie” stał się bodźcem do kolejnych wydarzeń, choć w trochę zmienionej formule.

– Jeszcze w tym roku rozpoczęte zostaną spotkania subregionalne, wśród których pierwsze odbędzie się na Ziemi Kaliskiej. Dostrzegamy także potrzebę kontynuacji dialogu z młodzieżą szkół średnich, który będzie sprzyjał ich rozwojowi zawodowemu i naukowemu. Ważne, aby każda inicjatywa, każdy cel i wyzwanie mogło być konsekwentnie realizowane – dodaje Jacek Bogusławski.

Szczegóły na temat najbliższej konferencji znajdują się TUTAJ, zaś zapisy trzech wcześniejszych wydarzeń – TUTAJ.

Patronami medialnymi konferencji są redakcje “Przeglądu Komunalnego” oraz Portalu Komunalnego.

Czytaj więcej

Skomentuj