Łącznie 12 zarzutów, dotyczących głównie przestępstw korupcyjnych, przedstawiono burmistrzowi podpoznańskiej Murowanej Gośliny Dariuszowi U. Śledczy wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie samorządowca – poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

We wtorek,11 stycznia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na polecenie Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, zatrzymali siedem osób, w tym burmistrza Murowanej Gośliny Dariusza U.

Główny zarzut: korupcja

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński poinformował w czwartek, że Dariuszowi U. przedstawiono łącznie 12 zarzutów, w większości dotyczących przestępstw korupcyjnych. Zarzuty przedstawiono także córce burmistrza, dwóm przedsiębiorcom i pracownikom samorządowym z Murowanej Gośliny.

“Z ustaleń postępowania wynika, że burmistrz w trakcie negocjacji z właścicielem jednej z firm budowlanych – Bogdanem D. domagał się przekazania mu w formie łapówki 20 proc. wartości kontraktów dotyczących remontów szkoły, biblioteki publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy, które to korzyści zostały mu następnie wręczone” – opisał prok. Łapczyński.

Ścieżka pieszo-rowerowa za utwardzenie drogi przed domem burmistrza

Śledczy ustalili również, że Dariusz U. przyjął korzyść majątkową w postaci utwardzenia drogi przed jego domem w zamian za wybór firmy Janusza R. do zbudowania ścieżki pieszo-rowerowej. W tym przestępstwie korupcyjnym burmistrzowi miała pomóc jego córka. “Po otrzymaniu od Janusza R. pieniędzy, będących de facto łapówką, przelała je z powrotem na konto firmy budowlanej jako rzekomą zapłatę za utwardzenie drogi” – wskazał prokurator.

Nagrody do podziału i SMS-y premium za 8 tys. zł

Rzecznik PK dodał, że Dariusz U. miał również żądać od swoich podwładnych przekazania mu część przyznanych przez burmistrza nagród. Przedstawione burmistrzowi zarzuty dotyczą także nadużycia przez niego uprawnień poprzez własnoręczne wysłanie oraz zlecenie wysłania ze służbowych telefonów ponad 2 tys. tzw. SMS-ów premium. Wiadomości miały pomóc w wygraniu przez osobę, którą wspierał samorządowiec, konkursu medialnego “100 wpływowych kobiet Wielkopolski”. Łączny koszt przesłania SMS-ów wyniósł blisko 8 tys. zł.

Długa lista zarzutów

Dariusz U. miał także polecić poświadczenie nieprawy w dokumencie wystawionym dla zatrudnionej w gminie Weroniki G., dzięki czemu mogła ona wprowadzić w błąd bank przy uzyskiwaniu kredytu.

“Nadto podjął nielegalne działania m.in. w celu wygrania przez Weronikę G. konkursu na zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej, polegające m.in. na przekazaniu jej pytań konkursowych i odpowiedzi” – dodał prok. Łapczyński.

Samorządowcowi zarzucono również naruszenie tajemnicy toczącego postępowania karnego. “Dariusz U. dopuścił się bowiem ujawnienia m.in. w mediach społecznościowych informacji z postępowania, które prowadzone było w trybie z wyłączeniem jawności” – zaznaczył prokurator.

Ponadto w swoim oświadczeniu majątkowym za 2020 r. burmistrz miał zataić fakt, iż uzyskiwał 13 tys. zł miesięcznie z firmy ochroniarskiej, którą wcześniej prowadził.

To nie jedyny zatrzymany

Oprócz Dariusza U. zatrzymano: jego córkę, dwóch przedsiębiorców, Monikę Sz. – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzatę S. – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Weronikę G. – obecnie pracownicę OPS, a wcześniej podwładną burmistrza.

Prok. Łapczyński wskazał, że przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty łapownictwa, córka burmistrza zarzut pomocnictwa do przyjęcia łapówki, Monika Sz. zarzuty przekroczenia uprawnień majątkowych w celu osiągniecia korzyści majątkowej, pomocnictwa do oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumencie, Małgorzata S. zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych, zaś Weronika G. zarzuty oszustwa.

Areszt w obawie przed matactwem

Z uwagi na obawę matactwa, rozwojowy charakter sprawy oraz grożącą Dariuszowi U. wysoką karą, śledczy wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie burmistrza na trzy miesiące.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji oraz poręczeń majątkowych. Prok. Łapczyński zaznaczył, że w stosunku do podejrzanych przedsiębiorców prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zaś dyrektor biblioteki i kierownik OPS zostały zawieszone w czynnościach służbowych.

Czytaj więcej

Skomentuj