Więźniowie z trzech podlaskich placówek penitencjarnych zasadzili las na powierzchni ok. 3 ha w nadleśnictwach Łomża, Knyszyn i Hajnówka. Akcja z udziałem 90 osadzonych, miała związek z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów.

Akcja była możliwa dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Białymstoku. Wzięli w niej udział wybrani osadzeni z Aresztu Śledczego w Hajnówce oraz z zakładu karnego w Czerwonym Borze i Grądach Woniecko. Miejsca, gdzie sadzono młody las, wyznaczone były na terenie nadleśnictw Łomża, Knyszyn i Hajnówka. Największy zasięg miała akcja w nadleśnictwie Łomża, gdzie w sumie 54 więźniów posadziło nieco ponad 2 ha lasu: 13,5 tys. sztuk sosny, 4,5 tys. młodych brzóz a także jarząby i graby.

Porozumienie więzienników i leśników zostało podpisane w listopadzie ubiegłego roku. Praca więźniów ma polegać przede wszystkim właśnie na sadzeniu drzew oraz pracy w szkółkach leśnych, utrzymywaniu właściwego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w lasach oraz sprzątaniu terenów leśnych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj