Grupa 30 więźniów z Zakładu Karnego w Nowym Sączu wykonywała prace porządkowe na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

To pilotaż wspólnej inicjatywy, podjętej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z sądeckiego zakładu karnego i Ośrodka Doskonalenia Kadr SW w Zakopanem oraz pracowników TPN.

Inicjatywa jest efektem niedawno przeprowadzonych rozmów pomiędzy przedstawicielami Służby Więziennej a Dyrekcją TPN. Sam wyjazd skazanych do Zakopanego, celem wykonania prac porządkowych w rejonie Łysej Polany i Morskiego Oka, został powiązany z zajęciami o charakterze edukacyjnym, które przeprowadzili pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Całość była koordynowana i nadzorowana przez straż parku narodowego oraz funkcjonariuszy SW.

W projekcie uczestniczyli tylko więźniowie, którzy na co dzień są zatrudnieni poza murami zakładu karnego w tzw. systemie bez konwojenta. Osadzeni po usunięciu śmieci, oczyszczeniu szlaków komunikacyjnych i rowów melioracyjnych, zostali zapoznani z zakresem ochrony środowiska naturalnego na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Jest to na razie program pilotażowy, który o ile się sprawdzi może zaowocować rozwinięciem dalszej współpracy nie tylko na rzecz TPN, ale również samego Zakopanego.

źródło: Służba Więzienna

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj