W marcu br. w Ostrowie Wielkopolskim ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej. 28 lutego br. podpisano w tej sprawie umowę pomiędzy władzami miasta a lokalną firmą „Eko-Inżynieria”. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 2 mln zł. Zadanie w 75% finansowane jest z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i w 10% z budżetu państwa. Pozostałe koszty poniesie Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę kolektora sanitarnego wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. Harmonogram realizacji inwestycji przewiduje zakończenie prac najdalej za rok.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj