Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie rozpoczął akcję odsłaniania znaków drogowych.

W związku z tym apeluje do mieszkańców stolicy o zgłaszanie lokalizacji znaków drogowych zasłoniętych przez gałęzie drzew.

Monitoring widoczności znaków drogowych prowadzony jest przez firmy pielęgnujące na zlecenie ZOM miejską zieleń. W przypadku stwierdzenia przysłonięcia znaku następują cięcia technicznego gałęzi. Na widoczność znaków zwracają uwagę także służby kontrolne ZOM. Kwestię tę mają ponadto na uwadze patrole Pogotowia Porządkowego. Sygnały dotyczące znaków drogowych ZOM otrzymuje także od innych służb miejskich, najaktywniejsze jest pogotowie drogowe ZDM.

Odsłanianie znaków drogowych to praca zaczynająca się każdej wiosny i trwająca do jesieni. Prowadzone jest zarówno w trakcie, jak i po pełnym ulistnieniu drzew, ale także po ulewnych, obfitych deszczach podczas których gałęzie nasiąkają wodą i zwieszają się pod nadmiernym ciężarem.

źródło: ZOM w Warszawie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj