W Grudziądzu przy współudziale pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w ramach robót publicznych prowadzone są prace porządkowe w różnych częściach miasta.

Widać już efekty w parku przy ul. Lipowej. Miejsce do tej pory zakrzewione i niedostępne, dziś jest przetrzebione i uprzątnięte. – Odkryliśmy wartościowy drzewostan, wycinając zbędne krzewy, widać teraz zielone poszycie, jedenaście pomników przyrody ogrodzono i oznaczono tabliczkami, przy przywróconych alejkach stanęły również ławki i zadaszenia drewniane. Dzięki temu miejsce ma charakter parkowo-leśny, oczyszczono również teren z pozostawianych tam śmieci – mówi Maja Banasik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Prace wykonywane są na terenie przylegającym do rzeki Trynki i Jeziora Tarpieńskiego, gdzie najczęściej i najchętniej spacerują mieszkańcy. Ta część jest własnością miasta. W miarę możliwości, dalsze tereny będą porządkowane i udostępniane spacerowiczom.

Rozpoczęły się też prace w „lasku strzemięcińskim”, od strony osiedla Rządz, tuż za garażami. Miejsce to powinno służyć mieszkańcom do aktywnego spędzania czasu, zwłaszcza teraz, gdy aura sprzyja spacerom. Tu też trwa oczyszczanie i prześwietlanie terenu poprzez wycinkę krzewów i usuwanie połamanych gałęzi.

Zielone ekipy można spotkać również na Rządzu, gdzie oprócz prac porządkowych nasadzane są drzewa z nową metodą nawadniania, polegającą na umieszczeniu rury drenażowej pod korzeniem. To ułatwia i zapewnia prawidłową gospodarkę wodną roślin.

W ramach robót publicznych, zielenią zajmuje się 30 dodatkowych osób. Koszty zatrudnienia pracowników gospodarczych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokrywa PUP, który refunduje płacę w wysokości 1275 zł i ponosi koszty związane z ubezpieczeniem, opłacaniem składek zdrowotnych i emerytalnych. Urząd Miejski dopłaca kwotę wynikającą ze stażu pracy zatrudnionego. Pracownicy gospodarczy będą zatrudnieni do 8 września br.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj