W Warszawie trwają wiosenne porządki. Przed Wielkanocą tereny podległe Zarządowi Oczyszczania Miasta zostaną dokładnie wysprzątane.

Sześć parków, którymi opiekuje się ZOM, przywita świątecznych spacerowiczów porządkiem. Zakończono już oczyszczanie alejek z piachu który służył do zabezpieczania nawierzchni przed śliskością. Teraz trwają przeglądy urządzeń na placach zabaw pod kątem prawidłowego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa korzystających dzieci. Realizowane jest także wygrabianie trawników. Ponadto oczyszczane są niecki fontann, które na zimę były wyłączone. W Parku Ujazdowskim przed kilkoma dniami spuszczono wodę w stawie, po to by oczyścić dno, woda zostanie napuszczona do świąt. Wtedy też do zbiornika wrócą zimujące w rybim hotelu karasie, karpie i amury. Zaczęło się już napuszczanie wody do małych stawów w parku Pole Mokotowskie. Na Wielkanoc zaczną szemrać wodą kaskady w Parku Ujazdowskim i Skaryszewskim. W planach porządkowych dla parków jest też odsłonięcie – przykrytych na zimę gałęziami iglaków – krzewów, rabat kwiatowych i bylinowych. Wkrótce rozkopczykowane zostaną także i przycięte krzewy róż.

Wszystkie trawniki wzdłuż ulic, którymi kursują autobusy miejskie, są teraz dokładnie wygrabiane. Od marca zwiększona jest częstotliwość sprzątania tych terenów nawet do codziennego, szczególnie w okolicach targowisk, centrów handlowych i miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszego. Prace porządkowe na tych trenach obejmują też metalowe płotki chroniące trawniki przed niszczeniem przez parkujących. Zarówno te wygrodzenia, jak i ławki oraz pojemniki na kwiaty stojące wzdłuż ciągów pieszych, zostaną umyte, a także jeśli będzie potrzeba, naprawione i pomalowane.

Porządki dotyczą także 1300 km ulic po których kursuje komunikacja ZTM. Jezdnie zamiatane i myte są na całej szerokości. Doczyszczanie ulic rozpoczęło się od Śródmieścia i będzie sukcesywnie obejmować pozostałe dzielnice. Prace prowadzone są w godzinach nocnych, a na ulicach o mniejszym natężeniu ruchu niekiedy i w ciągu dnia, dzięki czemu na święta wszystkie jezdnie będą czyste.

Jednocześnie, na wypadek wystąpienia warunków zimowych, do połowy kwietnia 2008 r. solarki pozostają w pełnej gotowości do działań.

Ponadto w przedświąteczne porządki na ciągach ruchu pieszego zaangażowane są osoby zatrudnione w ramach programu aktywizacji osób bez pracy „Czysta Warszawa” i skazani z Zakładu Karnego Białołęka. Przy oczyszczaniu ciągów ruchu pieszego z piasku, przerostów trawy, śmieci lotnych (papiery, torebki foliowe itp.), wygrabianiu trawników pracuje ok. 220 osób.
 
Wiosennymi porządkami objętych jest 6 parków miejskich (Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Skaryszewski, Park Praski, Pole Mokotowskie oraz Park Fosa i Stoki Cytadeli), 1300 h zieleni wzdłuż ulic, 1300 km  jezdni, którymi kursuje komunikacja miejska oraz tereny ruchu pieszego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj