Minister Środowiska Maciej Nowicki spotkał się wczoraj z Yvo de Boer'em, Sekretarzem Wykonawczym Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

Wizyta jest okazją do omówienia spraw merytorycznych i logistycznych, związanych z organizacją w Polsce XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14).

XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14) odbędzie się w dniach 1-12 grudnia br., w Poznaniu. Zostanie na niej podsumowany dotychczasowy dorobek Konwencji oraz wyniki osiągnięte w ramach Protokołu z Kioto.

Polsce zależy na tym, aby to międzynarodowe spotkanie stanowiło ważny krok w kierunku określenia konkretnych działań w zakresie zahamowania zmian klimatu i przystosowania do zmian, które są nieuniknione. Poznań stanowi też ważny punkt na drodze do konsensusu, co do zobowiązań dotyczących redukcji gazów cieplarnianych, jaki powinien być osiągnięty na konferencji w Kopenhadze w 2009 roku. Szczególny nacisk na Konferencji w Poznaniu zostanie położony na wskazanie konkretnych przykładów udanych transferów technologii oraz działań, dotyczących adaptacji do zmian klimatu, aby te dobre praktyki upowszechnić.

Konferencja z udziałem 10-12 tys. delegatów ze 190 państw, będzie również, w połączeniu z panelami dyskusyjnymi w ramach konwencji, krokiem w kierunku konkretyzacji działań dla ochrony klimatu Ziemi. Podczas niedawnego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki zapowiedział zorganizowanie w Poznaniu światowej wystawy, pokazującej innowacje, wynalazki i nowatorskie rozwiązania organizacyjne, służące redukcji emisji gazów cieplarnianych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj