Gminy staną się de facto właścicielami odpadów, ale nie w momencie wytworzenia, tylko w zakładzie zagospodarowania odpadów – wynika ze zmienionych założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak informuje serwis samorzad.pap.pl, Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska poinformował samorządowców o założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt miał być opiniowany przez KWRiST, jednak na wniosek samorządowców został zdjęty z porządku obrad.

Jak podkreślił Gawłowski, w pierwotnym projekcie oddawano w całości własność odpadów gminom. Po konsultacjach i sporach z UOKiK obecny kształ projektu zakłada, że "gminy staną się de facto właścicielami odpadów, ale nie w momencie wytworzenia (…), tylko w zakładzie zagospodarowania odpadów, nie na wysypisku, bo nie ma już takiego pojęcia".

Zgodnie z projektem, gmina wskaże w uchwale miejsce, do którego mają trafić odpady.

Jak tłumaczył Gawłowski, w projekcie dano gminom określone instrumenty kontrolne i instrumenty związane z sankcjami. – Gmina określi wymagania, jakie przedsiębiorca musi spełniać, aby świadczyć usługi przewozowe. To wszystko będzie w ramach prawa miejscowego, czyli uchwały rady gminy – zaznaczył. Gmina przejmie odpady na składowisku sama albo wskaże podmiot, który będzie zajmował się odpadami. 

źródło: samorzad.pap.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj