Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”.

Przygotowany przez zespół ds. pozyskania środków z funduszy unijnych projekt o wartości 11,49 mln złotych, zakłada budowę w latach 2010-2012 ponad 3 km wysokoparametrowej sieci cieplnej budowanej w technologii rur preizolowanych.

Projekt realizowany będzie w rejonie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek. Jeszcze w tym roku wybudowana zostanie nowoczesna sieć w ul. Kościuszki oraz w ul. Piekarskiej, Brzeskiej, Orlej. W dalszej kolejności prace prowadzone będą w ul. Wojska Polskiego, a w 2012 roku planowana jest budowa ciepłociągu w ul. Królewieckiej, Stodólnej, Łęgskiej, Św. Jana, Stary Rynek, Szpichlernej, Zamczej, Cyganka, Bulwary im. Józefa Piłsudskiego, Maślanej. W wyniku realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, MPEC wyróżnił cele cząstkowe projektu. Są to: eliminacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie energooszczędnych systemów grzewczych, uciepłownienie centralnej części miasta (zabudowy wielorodzinnej), redukcja przestarzałych indywidualnych źródeł ciepła, jak kotłownie węglowe, olejowe i gazowe oraz indywidualne paleniska domowe.

Efektem realizowanego przedsięwzięcia będzie: poprawa jakości powietrza w mieście, poprawa stanu środowiska naturalnego i stanu zdrowia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców i osób przebywających na terenie miejskiej starówki, poprawa warunków bytowych osób podłączonych do sieci cieplnej, podniesienie atrakcyjności rejonu starówki włocławskiej. W efekcie realizacji projektu zlikwidowanych zostanie 31 źródeł „niskiej emisji” zanieczyszczeń o łącznej mocy 3 569,02 KW. Do nowej sieci podłączonych zostanie około 300 lokali, w których obecnie zameldowanych jest blisko 1000 mieszkańców.

źródło: wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj