Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 8 wniosków dotyczących realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na łączną kwotę ponad 360 mln zł.

26 maja upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach ze środków Unii Europejskich na wsparcie finansowe inwestycji ekologicznych w całym kraju przewidziano ok. 5 mld euro. Konkurs dotyczył projektów inwestycyjnych zakresu gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców oraz zamierzeń w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi realizowanych w miejscowościach liczących powyżej 150 tys. mieszkańców.

Do katowickiego Funduszu ostatecznie wpłynęło 8 wniosków dotyczących realizacji inwestycji w województwie śląskim z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na łączną kwotę ponad 360 mln. zł, a z zakresu gospodarki odpadami WFOŚiGW w Katowicach otrzymał dwa wnioski na kwotę ponad 120 mln zł. Teraz zespół ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokona oceny tych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia, a następnie przekaże je wraz ze swą opinią do Ministerstwa Środowiska, będącą Instytucją Pośredniczącą w realizacji projektu. Fundusz ma na to 35 dni, ale termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień od wnioskodawców. Kolejny taki konkurs ogłoszony zostanie w przyszłym kwartale.

źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj