Dzisiaj na terenie nowowybudowanego centrum targowo-wystawienniczego na terenie leśnego parku Myślęcinek w Bydgoszczy rozpoczynają się targi maszyn i urządzeń dla wodociągów i kanalizacji – „WOD-KAN” 2009.

Na ponad 360 wystawców z całego świata czeka 5 nowoczesnych hal wystawienniczych, których budowa zakończyła się zaledwie kilka dni temu. Tematyką XVII Międzynarodowych Targów „WOD-KAN” 2009 będą m.in. technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, nowoczesne metody renowacji sieci wod-kan, a także programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną.

Tematyka targów:
  1.  Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody,
  2.  Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
  3.  Oczyszczalnie ścieków,
  4.  Urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, technika pomiarów, regulacji i analiz,
  5.  Mierniki wody i ścieków,
  6.  Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan,
  7.  Agregaty hydrauliczne, pompy, armatura,
  8.  Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych,
  9.  Nowoczesne technologie renowacji sieci wod-kan,
10. Rury, kształtki i studnie do budowy sieci wod-kan,
11. Pojazdy specjalistyczne,
12. Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy,
13. Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą
techniczną,
14. Projektowanie, technologia i wyposażenie basenów kąpielowych.
15. Działalność szkoleniowa, wydawnicza i consultingowa.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj