W grudniu br. zakończy się realizacja programu „Woda dla wszystkich”. Do tej pory w ramach programu wybudowano prawie 70 km sieci wodociągowej w Krakowie – na koniec roku stan ten wyniesie 76,6 km.

Do 2003 r. rozbudowa sieci wodociągowej w Krakowie odbywała się w ramach inwestycji własnych MPWiK. Wprowadzony w 2003 r. program „Woda dla wszystkich” zmienił zasady realizacji zadań związanych z budową sieci wodociągowych w Krakowie: MPWiK finansuje 100% zadania – począwszy od przygotowania inwestycji aż do zakończenia jej realizacji. Działanie inwestorów w zakresie budowy wodociągów ogranicza się do zgłoszenia MPWiK SA zapotrzebowania na wodę, z podaniem adresu (lokalizacji) oraz uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Dzielnicy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj