W Świdnicy otwarto nowoczesny Zakład Uzdatniania Wody. Obiekt o wydajności 10 tys. m sześciennych na dobę zastąpił przestarzałą i wyeksploatowaną stację, która została wybudowana jeszcze w latach 70-tych XIX wieku.

Zadanie o wartości ponad 13 milionów złotych uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 0,9 miliona złotych. Wszystkie procesy technologiczne nadzoruje tylko jeden pracownik. Monitoring jest prowadzony za pomocą systemu komputerowego. Nowa inwestycja umożliwi zwiększenie ilości zmagazynowanej wody do ok. 60-70 proc. dobowego zapotrzebowania miasta w wodę. ZUW jest zasilany z podziemnego ujęcia za pomocą 8 studni głębinowych. W nowym zakładzie funkcjonują m.in. wieże ociekowe, filtry, urządzenia do denzynfekcji wody, pompownia i odstojnik.

źródło: fos.wroc.pl

Ekorozwój Kraków 300 x 250
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj