Do końca roku mają zakończyć się prace związane z doprowadzeniem w pawilonie wejściowym do Jaskini Niedźwiedziej wody źródlanej ze „Źródła Marianny”. Odwiert wykonany w 1955 r. udostępnia wodę z głębokości 120 metrów.

Rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z lipca 1977 r. Obejmuje ochroną nie tylko jaskinię odkrytą w 1966 r. w trakcie eksploatacji górniczej w kamieniołomie marmuru, ale również otaczający ją las. Ostatecznie eksploatację marmuru w pobliżu jaskini zakończono w kwietniu 1993 r. Dzisiaj jedynym bogactwem naturalnym spod ziemi, dostępnym na terenie rezerwatu, jest właśnie woda ze „Źródła Marianny”.

RDOŚ we Wrocławiu, decyzją z września 2021 r. zezwolił burmistrzowi Stronia Śląskiego na wykonanie punktowego ujęcia wody poprzez zamontowanie głowicy na istniejącej rurze z otworu hydrogeologicznego „Źródła Marianny” i ułożenia przyłącza o długości 12 metrów, prowadzącego do pompowni zlokalizowanej poza rezerwatem przyrody. Dzięki temu turyści będą mogli korzystać z wody pitnej w pawilonie wejściowym obiektu Jaskini Niedźwiedziej.

Jaskinia Niedźwiedzia dzisiaj jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Masywie Śnieżnika. Do końca października 2021 r. zwiedziło ją prawie 60 tys. osób.

Czytaj więcej

Skomentuj