Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Tag: woda pitna

Łącznie artykułów: 34.

Setki milionów ludzi bez wody w perspektywie 80 lat

Setki milionów ludzi bez wody w perspektywie 80 lat

12.07.2024
0

Naukowcy opublikowali bardzo niepokojące prognozy dotyczące stanu wód gruntowych, które stają się coraz cieplejsze z powodu globalnego ocieplenia. Ten negatywny trend zagraża nie tylko jakości wód, ale i stabilności ekosystemów oraz dostępności zasobów wody pitnej dla przyszłych pokoleń.

Dziś Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Dziś Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

17.06.2024
0

Dziś, 17 czerwca br., obchodzimy ONZ-owski Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Dzień ogłoszono 30 stycznia 1995 roku. Wtedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało państwa członkowskie, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Nardów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach dotkniętych zjawiskiem suszy i pustynnieniem.

Zmiany klimatu zagrażają zasobom słodkiej wody

Zmiany klimatu zagrażają zasobom słodkiej wody

01.02.2024
0

Analiza zmian temperatur w jaskiniach w różnych części świata wskazała ryzyko, dotyczące jednych z najważniejszych zasobów wody pitnej. Zagrożone są m.in. żyjące w tej wodzie unikalne organizmy, które pomagają zachować jej dobrą jakość.

Kanadyjscy pionierzy odsalania wody

Kanadyjscy pionierzy odsalania wody

28.12.2023
0

Susza daje się we znaki wielu regionom świata. Jej symptomy widać także w Kanadzie. Ciekawym przykładem jest tu miejscowość Barrington w Nowej Szkocji (Kanada, hrabstwo Shelburne), która już w przyszłym roku zacznie pozyskiwać wodę pitną z odsalania wód Oceanu Atlantyckiego. Ta rybacko-turystyczna miejscowość szuka nowatorskich sposobów radzenia sobie z niedoborami wody.

Zamarzł tymczasowy wodociąg dla pięciu miejscowości

Zamarzł tymczasowy wodociąg dla pięciu miejscowości

05.12.2023
0

W gminie Korsze (woj. warmińsko-mazurskie), uruchomiono tymczasowy wodociąg do pięciu miejscowości. Prawie 300 mieszkańców od ponad dwóch tygodni ma problem związany z awarią stacji uzdatniania wody w Równinie Dolnej. Natomiast woda dostarczana obecnie z ujęcia w Garbnie przeznaczona jest wyłącznie do celów sanitarnych, a woda pitna dowożona jest beczkowozami. Tak będzie do czasu przebadania wody z awaryjnego zasilania. Kolejne trudności spowodował mróz.

Gospodarka wodna w Polsce – wyzwania do 2030 roku

Gospodarka wodna w Polsce – wyzwania do 2030 roku

20.09.2023
0

We wtorek, 19 września br. w Senacie RP zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą: „Gospodarka wodna w Polsce – wyzwania do 2030 roku”. Podczas debaty poruszono szereg problemów, przed którymi stoi gospodarowanie wodą w naszym kraju. Niestety, prognozy nie są optymistyczne.

Walka z legionellozą bez wdrożenia unijnej dyrektywy

Walka z legionellozą bez wdrożenia unijnej dyrektywy

30.08.2023
0

O pogarszającej się sytuacji dotyczącej zakażeń bakterią legionella pneumophila piszemy już od jakiegoś czasu. Informujemy też o kolejnych działaniach władz i służb sanitarnych. Niestety sprawa ma kolejny negatywny aspekt, a jest nim niewdrożenie przez Polskę unijnej dyrektywy ws. wody pitnej. To sprawa niepokojąca, szczególnie, że dokument ten zawiera normy bezpieczeństwa dotyczące bakterii legionella.

Technologie uzdatniania wody

Technologie uzdatniania wody

W ostatnim stuleciu ilość wody zużywanej na całym świecie wzrosła sześciokrotnie przy dwukrotnym w tym czasie wzroście populacji. Oczywiście największe zużycie wody w skali globalnej jest związane z systemami irygacyjnymi (69%) i przemysłem (23%), a tylko ok. 8% zużywane jest do picia, przygotowania żywności i na inne domowe zastosowania (średnio w skali całego świata 220 l na osobę w ciągu doby). Mimo wielkiego rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę w ostatnich dekadach szacuje się, że obecnie ok. 1,2 mld ludzi w krajach rozwijających się nie posiada wystarczającego dostępu do bezpiecznego dla zdrowia zasilania w wodę pitną.

Miliony Polaków bez wody? To nie science fiction, ale perspektywa tej dekady

Miliony Polaków bez wody? To nie science fiction, ale perspektywa tej dekady

21.04.2022
0

ONZ alarmuje, że do 2050 r. co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie cierpieć z powodu stałego lub okresowego deficytu wody pitnej. Zagraża to też państwom europejskim, wśród których Polska jest w szczególnie złej sytuacji. „W zawrotnym tempie zużywamy i marnujemy nasze, i tak skromne, zasoby wody, w związku z czym możemy niebawem dołączyć do rosnącej rzeszy migrantów klimatycznych” - ostrzegał Rafał Bonter, prezes zarządu firmy Xylem Water Solutions Polska, podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Jak poprawić jakość wód ze studni

Jak poprawić jakość wód ze studni

Skład wody pobieranej z podziemnych ujęć zależy od wielu czynników, m.in. od właściwości warstw geologicznych, z którymi mają kontakt podziemne zasoby wody, od stopnia i częstotliwości kontaktu z infiltrującymi wodami powierzchniowymi, opadowymi i roztopowymi, a także od skali dopływów wód pochodzenia antropogenicznego. Badania dowodzą, że aż w 90% przypadków woda ze studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie do picia.

Dziś Światowy Dzień Wody - Wrocław obchodzi go bez plastiku

Dziś Światowy Dzień Wody - Wrocław obchodzi go bez plastiku

22.03.2022
0

Coraz więcej mówi się o szkodliwości plastiku nie tylko dla środowiska, ale także dla wody w nim przechowywanej. MPWiK Wrocław włączając się w tę dyskusję, zaprasza na nietypową wymianę. Z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego 22 marca pierwszych tysiąc osób, które przyniosą na pl. Solny pięć plastikowych opakowań po napojach w zamian otrzymają tritanową butelkę.

Deficyt wody pitnej coraz bardziej odczuwalny również w Polsce. Czy czeka nas katastrofa?

Deficyt wody pitnej coraz bardziej odczuwalny również w Polsce. Czy czeka nas katastrofa?

13.02.2022
1

Około 2 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej, a około 6 tys. dzieci dziennie umiera z powodu chorób związanych ze spożywaniem niedostatecznie oczyszczonej wody – wynika z danych WHO i UNICEF. Wraz z rosnącą liczbą ludności problem z dostępem do wody pitnej będzie się pogłębiał. Niedobory będą odnotowywane nie tylko w Afryce, lecz również w Europie, w tym w Polsce. Skutki z kolei odczują zarówno społeczeństwa, jak i przemysł oraz rolnictwo. Dlatego konieczne jest oszczędzanie wody zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i w skali makro. Ogromne znaczenie mają też retencja i recykling wody. Bez tego czeka nas katastrofa.

Wegetarianizm - ratunek dla zasobów wody pitnej?

Wegetarianizm - ratunek dla zasobów wody pitnej?

04.06.2019
0

Udział wody zdatnej do picia w ogólnej ilości wody na ziemi wynosi 1 proc. W świetle prognoz o wzroście demograficznym i przemysłowym trzeba znaleźć metody na oszczędne i prawidłowe gospodarowanie tak cennym surowcem. Szacuje się, że 70 proc. dostępnej wody słodkiej wykorzystuje produkcja roślinna i zwierzęca, z czego 30 proc. przypada na produkcję zwierzęcą.

css.php
Copyright © 2024