(20.08.2007) UN-HABITAT zawiązało sojusz z największymi przedsiębiorstwami wodociągowymi świata w sprawie poprawy światowej gospodarki wodnej. Celem Sojuszu jest poprawa sytuacji w najbiedniejszych krajach, gdzie panuje wysoka śmiertelność dzieci z powodu chorób pochodzących od brudnej wody.

Oficjalna nazwa nowego sojuszu to: „Global Water Operators Partnership Alliance”. Jego powstanie ogłosił w czwartek książę Holandii Wilhelm-Aleksander, będący równocześnie przewodniczącym Komisji ds. Wody i Warunków Sanitarnych przy ONZ. Sytuację w krajach rozwijającym mają poprawić zachodnie firmy, które pomogą w modernizacji 90 proc. przedsiębiorstw wod-kan w biednych krajach Afryki i Azji.

Szacowane koszty działania Sojuszu przez pierwsze 3 lata to 7 milionów dolarów, z czego 1,8 mln da UN-HABITAT, resztę przedsiębiorstwa uczestniczące w tym przedsięwzięciu. W opinii Anny Tibaijuki, przewodniczącej UN-HABITAT, Sojusz mógłby stać się kluczowym w spełnieniu jednego z założeń Milenijnych Celów Rozwoju, jakim jest do 2015 roku zmniejszenie o połowę liczby ludzi z utrudnionym dostępem do wody pitnej i kanalizacji.

UN-HABITAT to Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (United Nations Human Settlements Programme). Jest to agenda ONZ zajmująca się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocją zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.źródło: un.org / wodkaneko.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj