Przedsiębiorstwa przesyłowe będą mogły budować swoje urządzenia mimo sprzeciwu właściciela gruntu, a w przypadku braku porozumienia służebność przesyłu ustanowi sąd – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego.

Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu. Przewiduje on wprowadzenie nowego rodzaju służebności przesyłowej, która ułatwi wykorzystanie prywatnych gruntów pod inwestycje związane z budową kanalizacji, linii energetycznych czy gazociągów – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Prawo służebności przesyłu polegać ma na tym, że przedsiębiorca korzystać ma w ograniczonym zakresie z części prywatnej działki niezbędnej do budowy i dalszego utrzymywania swojej instalacji. Gdyby właściciel nieruchomości dobrowolnie, w drodze ugody, nie chciał zawrzeć umowy o ustanowienie służebności, mimo że jest ona niezbędna do powstania inwestycji, to przedsiębiorca będzie mógł żądać ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli właściciel nieruchomości odmówi zawarcia umowy o ustanowienie ograniczonego prawa, sprawa trafi do sądu i ten zdecyduje o przymusowym wykorzystaniu gruntu.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj