Przydomowe oczyszczalnie ścieków i ponad 8,5 kilometrów sieci wodociągowej powstanie docelowo w gminie Stare Juchy.

Inwestycja w gminie Stare Juchy obejmie budowę dwóch odcinków wodociągu: Bałamutowo-Sikory Juskie (zarówno wsi, jak i byłego PGR) oraz Czerwonka-Królowa Wola – razem ponad 10 kilometrów sieci. W tym samym projekcie realizowana jest budowa 47 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. Łączna kwota inwestycji to ponad 1,4 mln zł, z czego ponad 910 tys. zł pochodzi z programu PROW 2007-2013. Pozostała kwota to preferencyjna pożyczka 300 tys. zł WFOŚiGW w Olsztynie, a także środki własne.

Do tej pory jedynie mieszkańcy Starych Juch i Lisek mieli możliwość zrzutu ścieków komunalnych za pośrednictwem kolektorów sanitarnych do oczyszczalni ścieków. Na pozostałych obszarach ze względu na ukształtowania terenu nie można podłączyć nieruchomości do zbiorczych sieci kanalizacyjnych i ścieki zrzucane są do szczelnych szamb lub oczyszczane w lokalnych oczyszczalniach przydomowych. Na realizację inwestycji miały wpływ wprowadzone surowe wymogi dotyczące jakości oczyszczanych ścieków, zanim zostaną wprowadzone do gruntu. Powstał pomysł zmniejszenia kosztów budowy w ramach PROW i władze zaproponowały mieszkańcom udział w programie budowy przydomowych oczyszczalni. Do programu zgłoszono 45 budynków w 14 wsiach na terenie gminy.

Ponadto w ramach tego samego projektu zostanie wykonane 8,5 km sieci wodociągowej na trasie Czerwonka – Królowa Wola i Bałamutowo – Sikory Juskie. Jest to przedłużenie programu z ubiegłego roku, gdy pobudowano sieć z Grabnika do Czerwonki i Bałamutowi. W ten sposób ciągle zmniejsza się ilość wsi pozbawionych wodociągu wiejskiego. Harmonogram realizacji operacji zakłada, że wykonanie zadania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów nastąpi do końca bieżącego roku. Władze gminy zapowiadają kolejne inwestycje, które pozwolą lepiej chronić środowisko naturalne. W najbliższej przyszłości zostaną przyłączone kolejne działki w Liskach i Jeziorowskich. W tym celu zostanie pobudowana nowa sieć wodno-kanalizacyjna wraz z przepompowniami. Zostanie też całkowicie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Będzie ona wyposażona w stanowisko do przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

źródło: WFOŚiGW w Olsztynie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj