Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał preferencyjną pożyczkę do kwoty 820 tys. zł Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Partner” w Lędzinach na dofinansowanie budowy blisko 2 kilometrowej sieci wodociągowej w tym mieście.

Pozwoli to na długo oczekiwaną modernizację wodociągów w rejonie osiedla Rotacyjnego i Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Okazuje się, że w wyniku korozji i szkód górniczych na tym terenie straty wody sięgały już ponad 30%.

Teraz ma się to zmienić. Środki Funduszu wykorzystane zostaną na zbudowanie sieci wodociągowej z materiałów odpornych na oddziaływanie szkód górniczych oraz na wykonanie 25 sztuk przepięć wodociągowych. Dzięki temu po zakończeniu robót w 2013 roku straty wody ograniczone zostaną w tym miejscu do 9 procent.

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Przedsiębiorstwa oraz pożyczki WFOŚiGW, prowadzona będzie w terenie silnie zurbanizowanym. To z kolei spowoduje, że większość prac ziemnych będzie musiała być wykonana ręcznie.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj