1 / 3

Austriacka firma Fronius zasila autobus zielonym wodorem, który jest produkowany w 100 proc. na miejscu. W Wels (Górna Austria) rozpoczął się dwutygodniowy okres jego testowania. W ramach tego pilotażowego projektu, wyjątkowego w skali europejskiej, autobus będzie tankowany przez stację Fronius Solhub wytworzonym na miejscu, zielonym wodorem.

Solaris Urbino 12 Hydrogen to autobus o napędzie wodorowym, który będzie przez dwa tygodnie wozić pasażerów komunikacji miejskiej w Wels. Z kolei w siedzibie firmy Fronius w Thalheim będzie on codziennie tankowany ok. 13 kg wodoru generowanego z miejscowego zbiornika wodnego przy użyciu energii z instalacji PV.  Tankowanie takie trwa ok.15 minut, a autobus, zależnie od warunków, może przejechać na takim wodorze przynajmniej 160 km.

– Najlepsze jest to, że jedynymi produktami reakcji chemicznych w ogniwie paliwowym są ciepło i para wodna. Działa ono jak minielektrownia. Tankowanie wodorem jest krótkie, wygodne, nie różni się od tankowania pojazdu z silnikiem wysokoprężnym – mówi Anna Mejer z Solaris Bus.

– Solhub to kompletne rozwiązanie, umożliwiające lokalne wytwarzanie zielonego wodoru i wykorzystywanie go do tankowania pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Kryje  on ogromny potencjał zarówno dla firm, jak i społeczności lokalnych. Obie mają kluczową funkcję w kształtowaniu i realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną jutra – objaśnia Martin Hackl z Solar Energy Fronius International.

– W okresie testowym główne cele to rozwijanie świadomości potrzeby wytwarzanego na miejscu zielonego wodoru i udowadnianie jego praktycznej przydatności. Pokazujemy w ten sposób, że technologia działa i jest już gotowa do powszechnego użytku – twierdzi Thomas Rührlinger z Froniusa.

Zielony, a więc pochodzący z odnawialnych źródeł energii wodór jest centralnym czynnikiem dekarbonizacji, a tym samym sposobem osiągnięcia celów klimatycznych.

– Największym wyzwaniem jest dostępność zielonego wodoru. Tymczasem wodór można uzyskiwać bezpośrednio w miejscu tankowania z wykorzystaniem energii z instalacji fotowoltaicznej – wyjaśnia M. Hackl. – Dzięki temu odpadają koszty dalekiego transportu oraz importu, a jednocześnie zapewnia się wytwarzanie wodoru bez emisji CO2. Firmy, takie jak SAN Group, w przyszłości będą mogły w miejscach, w których konieczne jest tankowanie, wytwarzać do 100 kg zielonego wodoru dziennie.

– W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu liczby wdrożeń naszych rozwiązań u klientów reprezentujących drobną i dużą przedsiębiorczość, społeczności lokalne, firmy transportowe oraz z sektora logistyki, turystyki oraz użytkowników pojazdów specjalnych, a także w ramach wspólnot energii z odnawialnych źródeł – twierdzi Rührlinger.

Dzięki dobrej kooperacji usługodawców sektora mobilności i sektora przedsiębiorczości opracowano optymalne warunki ramowe, do wdrożenia pierwszy, w 100 proc. zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, projektów wodorowej mobilności.

Czytaj więcej

Skomentuj