W Łodzi trwa dwudniowa VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne. Aktywne działania miast na rzecz kontroli spływu wód opadowych”.

Zagadnienie zagospodarowania wód opadowych jest strategiczne dla jednostek osadniczych, choć nie znalazło one jednoznacznego zamocowania w polskich regulacjach prawnych. Kontynuacja kanalizowania wód opadowych jest po prostu niemożliwa, szczególnie ważne są aktywne działania pozwalające pogodzić element techniczny, ekonomiczny i ekologiczny. Podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, zostaną przedstawione praktyczne doświadczenia w zakresie aktywnych działań na rzecz zagospodarowania wód opadowych.

– Problem ścieków opadowych jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania władz miasta Łodzi i fachowców zajmujących się systemem kanalizacji miejskiej. Złożoność problemu wynika z faktu położenia miasta na wododziale Wisły i Odry oraz braku dużych odbiorników wodnych. Szczególną rolę odgrywają zatem koryta rzek miejskich, będących głównymi odbiornikami ścieków opadowych – mówi dr hab. inż. Marek Zawilski z Politechniki Łódzkiej, członek Rady Programowej Konferencji.

System kanalizacji Łodzi datuje się od wczesnych lat XX wieku, kiedy to powstał jego projekt autorstwa Williama H. Lindleya. W obecnym czasie system ten podlega modernizacji, czego wyrazem jest m.in. zorganizowanie systemu monitoringu opadów na terenie miasta (21 stacji pluwiometrycznych) oraz projekty renaturyzacji niektórych odcinków rzek miejskich, tak by odtworzyć ich przepływ naturalny przy wykorzystaniu podczyszczonych ścieków opadowych oraz ochronić środowisko przyrodnicze w ich dolinach. W czasie konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z niektórymi aspektami tej problematyki, m.in. z renaturyzowanym odcinkiem rzeki Sokołówki oraz systemem monitoringu opadów. Nadarzy się także szczególna okazja do zwiedzenia unikalnego w kraju Muzeum Kanału – udostępnionego podziemnego kanału przełazowego, mieszczącego pamiątki z okresu budowy kanalizacji łódzkiej.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym konferencji.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj