We Włocławku trwa IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”. Konferencja ma przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z prawem, monitoringiem, finansami oraz funkcjonowaniem systemów zagospodarowania dla wód opadowych.

W tym celu organizatorzy zaprosili szereg specjalistów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie finansowania i eksploatacji kanalizacji deszczowej.

Podczas obrad obecni będą reprezentanci jednostek odpowiedzialnych za wprowadzanie opłat za „deszczówkę”, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami m.in. z Poznania i Tarnowa. Wyśmienite grono naukowców, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego, zaprezentuje zróżnicowane tematy związane z rozbudową istniejących systemów oraz projektowaniem i modelowaniem kanalizacji deszczowej.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Podczas obrad uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z ofertą wiodących firm, które przedstawią najnowsze rozwiązania dla zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych, a także projektowania i planowania niezbędnej infrastruktury wodno-ściekowej.

W spotkaniu udział biorą eksploatatorzy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz firm związanych z gospodarką wodną.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.

6 kwiecień 2009 r., (poniedziałek)
10:00 – 10:10

Otwarcie Konferencji

Sesja I
Podstawy formalno – prawne zagospodarowania wód opadowych
Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska
10:10 – 10:40
Przepisy prawne dotyczące problematyki wprowadzania
do środowiska wód opadowych
Aleksandra Skowysz
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Warszawa
10:40 – 11:10
Opłaty za ścieki opadowe i roztopowe w świetle zasady „zanieczyszczający płaci” oraz rozporządzenia w sprawie
określenia taryf
Grzegorz Gałabuda
„Szkolenia i Doradztwo”
Warszawa
11:10 – 11:40
Wskazówki prawno-techniczne zagospodarowania wód deszczowych
Zenon Świgoń
Asesor Wielkopolski do oceny projektów
w ramach WRPO
Poznań
11:40 – 11:55
Prawo Ochrony Środowiska, kompletne i aktualne
– prezentacja programu elektronicznego
Piotr Reszkowski
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
11:55 – 12:15
Pytania i dyskusja
12:15 – 12:45
PRZERWA NA KAWĘ
Sesja II

Problemy planowania systemów odprowadzających wody opadowe

Prowadzenie: dr inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
12:45 – 12:55
Zagospodarowanie wód deszczowych – potrzeba czy konieczność?
Maria Bogacz-Rygas
Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
Buk
12:55 – 13:25
Monitoring dla wód opadowych
Hanna Kończal
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Poznań
13:25 – 13:35
Teraźniejszość i przyszłość zagospodarowania wody deszczowej
Maciej Przybyła
Titan Eko Sp. z o.o.
Rokietnica
13:55 – 14:05
Komory SC – najlepszy sposób unikania zagrożeń spowodowanych niewłaściwym odwodnieniem
Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Ekobudex Sp. z o.o.
Gdańsk
14:05 – 14:15

Pytania i dyskusje

14:15 – 15:15

OBIAD

Sesja III

Problemy finansowania systemów kanalizacji deszczowej

Prowadzenie: Maciej Lorek, Urząd Miasta Gdańsk
 
 
15:15 – 15:35
Sposoby naliczania opłat za wody opadowe w kraju i zagranicą
dr inż. Ewa Burszta-Adamiak
Uniwersytet Przyrodniczy
Wrocław
15:35 – 15:55
Dlaczego chcemy wprowadzić opłatę za wody opadowe w Gdańsku?
Maciej Lorek
Urząd Miasta
Gdańsk
15:55 – 16:10
Wybrane aspekty doboru urządzeń do retencji i infiltracji wody deszczowej
Karol Marzejon
Pipelife Polska S.A.
Gdańsk
16:10 – 16:30
Pobieranie opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej na przykładzie Poznania
Katarzyna Bolimowska
Zarząd Dróg Miejskich
Poznań
16:30 – 16:45
Opłata za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych
i roztopowych z powierzchni o nawierzchni trwałej do urządzeń kanalizacyjnych w Elblągu
Henryk Szumielski
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Elbląg
16:45 – 17:00
Obsługa terenów utwardzonych
Adam Witek
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno
-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o.
Elbląg
17:00 – 17:10

Pytania i dyskusje

17:10 – 17:40
PRZERWA NA KAWĘ
 
Prowadzenie: dr Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 
17:40 – 18:00
Pobieranie opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej
na przykładzie aglomeracji Tarnowskiej
dr Tadeusz Rzepecki 
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
18:00 – 18:10
Podziemne zbiorniki retencyjne
Michał Mońka
ViaCon Polska Sp. z o.o.
Rydzyna
18:10 – 18:30
Pobieranie opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej
na przykładzie Żor
Bogdan Pyszny
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
18:30 – 18:40
Pytania i podsumowanie dnia
20:30
UROCZYSTA KOLACJA
7 kwiecień 2009 r., (wtorek)
Sesja IV

Funkcjonowanie systemów zagospodarowania wód opadowych

Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska
 
 
 
10:00 – 10:30
Konsekwencje niezagospodarowania wód opadowych
prof. dr hab. inż.
Ziemowit Suligowski
Politechnika Gdańska
10:30 – 10:50
Modelowanie zjawisk powodziowych wywołanych opadami
w zlewni miejskiej
dr hab inż. Michał Szydłowski
Politechnika Gdańska
10:50 – 11:00
Regulacja przepływu, automatyczne spłukiwanie zbiorników
i kanałów – urządzenia firmy STEINHARDT dla sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
Krystyna Taylor
Meva-Pol Sp. z o.o.
Gdańsk
11:00 – 11:20
Kanalizacja deszczowa w Siedlcach
Danuta Wróblewska
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Siedlce
11:20 – 11:30
Wiedza i informacja – prezentacja serwisu komunalny.pl
Paweł Rosiak
www.komunalny.pl
11:30 – 11:50
Pytania i dyskusja
11:50 12:20
PRZERWA NA KAWĘ
Prowadzenie: dr inż. Maciej Mrowiec, Politechnika Częstochowska
12:20 – 12:40
Problem umowności ustaleń przy planowaniu systemów odprowadzania wody opadowej
dr inż. Katarzyna
Weinerowska-Bords
Politechnika Gdańska
12:40 – 12:50
Zagospodarowanie wód opadowych
Jacek Wesołowski
Hauraton Polska Sp. z o.o.
Poznań
12:50 – 13:10
Podstawowe problemy projektowania i modelowania systemów odwodnienia w Polsce
dr inż. Paweł Licznar
Uniwersytet Przyrodniczy
Wrocław
13:10 – 13:30
Podczyszczanie ścieków opadowych przy zastosowaniu hydroseparatora
dr inż. Jadwiga Królikowska
Politechnika Krakowska
13:30 – 13:50
Rozbudowa systemów odprowadzania wód opadowych
dr inż. Maciej Mrowiec
Politechnika Częstochowska
13:50 – 14:00

Pytania i zakończenie konferencji

14:00 – 15:00
OBIAD

 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj