Dziś w Gdyni rozpoczyna się V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.

Bez wody trudno wyobrazić sobie życie na Ziemi. Jednak woda to również „deszcz problemów”, z którym po każdym opadzie nawalnym borykają się administratorzy sieci deszczowej, mieszkańcy dużych miast oraz ludność zamieszkująca tereny zalewane. Ten „deszcz problemów” jest szczególnie istotny w przypadku kompleksowego zarządzania wodami opadowymi.

Kanalizacja rozdzielcza i ogólnospławna często znajduje się w gestii różnych podmiotów, co komplikuje uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta. Przyczyną obecnych problemów eksploatacyjnych był i nadal jest brak wystarczającej dbałości o kanalizację deszczową, co wpływa na powstawanie awarii sieci.

Nadal brak jednoznacznych uregulowań prawnych, dotyczących możliwości pobierania opłat za wody opadowe, a miasta rozwiązują problem opłat indywidualnie. Podczas V edycji spotkania swoimi doświadczeniami z wprowadzenia opłat za wody opadowe oraz finansowania systemów kanalizacji deszczowej podzielą się reprezentanci Radomia i Sopotu.

Podczas dwóch dni obrad wyśmienite grono specjalistów, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego z Politechniki Gdańskiej, przedstawi zróżnicowane tematy związane z finansowaniem rozbudowy kanalizacji deszczowej, funkcjonowaniem systemów zagospodarowania wód opadowych i ich wykorzystaniem np. w zieleni miejskiej. W trzecim dniu konferencji podczas wyjazdu technicznego zaprezentuowany zostanie gdański system retencyjno-rozsączający.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, samorządowych oraz firm związanych z gospodarką wodną.

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj