Monitorują sytuację przez całą dobę, udrażniają i naprawiają. Po ulewnych deszczach, które w ostatnich dniach nawiedziły Polskę, Wody Polskie zintensyfikowały pracę swoich służb. W stan gotowości postawieni zostali pracownicy zarządów zlewni i nadzorów wodnych na południu kraju, głownie w województwach małopolskim i śląskim.

Prognozy pogody na najbliższe dni nie zapowiadają kolejnych obfitych opadów. Stabilizuje się też sytuacja hydrologiczna. Jeszcze w czwartek przekroczonych było trzynaście stanów alarmowych w dorzeczu Wisły, w Małopolsce padało bardzo intensywnie. W piątek ta liczba zmalała do dwóch.

Mimo to Wody Polskie zapewniają, że zbiorniki retencyjne są gotowe na przyjęcie wezbrań wody. Tam, gdzie na rzekach został osiągnięty lub przekroczony stan ostrzegawczy, poziom wody utrzymuje się lub maleje. Aktualnie IMGW ogłasza ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia na terenie ośmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Naprawiają i udrażniają

Jeszcze przed wstąpieniem ulewnego deszczu centrum operacyjne regionalnego zarządu Wód Polskich w Krakowie wydało zalecenia i ostrzeżenia dla wszystkich właściwych podmiotów, przede wszystkim ze względu na realizowane inwestycje blisko terenów zagrożonych podtopieniami lub powodziami.

W wyniku ulew najmocniej w działania zaangażowany jest zarząd zlewni w Nowym Sączu. Wszyscy pracownicy tego zarządu są postawieni w stan całodobowej pracy. Zgłoszenia o wykonaniu pilnych prac udrożnieniowo-naprawczych są stale przyjmowane, a siły i specjaliści kierowani w pierwszej kolejności w najbardziej dotknięte ulewami obszary. Powstałe wyrwy, nagromadzenia materiału rzecznego są zabezpieczane i usuwane w uzgodnieniu z właściwymi służbami i organami.

Rezerwa powodziowa

Zbiorniki administrowane przez Wody Polskie na terenie regionalnego zarządu w Gliwicach wydatnie ścięły falę wezbraniową, co zwiększyło bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców regionu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy stałej współpracy ze swoim czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, utrzymuje na wszystkich swoich zbiornikach ponad 100 proc. rezerwy powodziowej.

Oznacza to przygotowanie na zretencjonowanie wody wezbraniowej w czasie ewentualnego, kolejnego opadu deszczu. Urządzenia hydrotechniczne ochrony przeciwpowodziowej pracują zgodnie z instrukcjami i przyczyniają się do bezpiecznego przejścia wód wezbraniowych na ciekach.

Źródło: PGW Wody Polskie, PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj