We wtorkowy poranek w kilkunastu miejscach miasta specjaliści rozpylili śmiercionośną dla komarów mgłę. Będą truć owady do następnego poniedziałku.
Mgła będzie rozpylana wcześnie rano w miejscach, gdzie panują warunki sprzyjające rozmnażaniu tych niezwykle uciążliwych owadów, np. w wilgotnych obszarach Parku Ludowego i Ogrodu Saskiego. Wydział ochrony środowiska urzędu miasta zapewnia, że zastosowane do trucia są zupełnie nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin.
Zabójcze dla komarów chemikalia rozpylają wynajęci przez miasto specjaliści ze Świnoujścia.
Ogród Saski, Park Ludowy, cmentarz przy ul. Unickiej, park Rury, ogród botaniczny, Szpital DSK przy ul. Chodźki, ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy, Muzeum Wsi Lubelskiej, teren nad Zalewem Zemborzyckim (pas 100 m wzdłuż linii brzegowej), ośrodek Graf Marina (od zabudowań do rz. Bystrzyca poniżej zapory), skwer przy ul. Długiej, skwer przy ul. Wspólnej, skwer przy ul. Wolskiej, skwer przy ul. Farbiarskiej, plac Litewski, miasteczko akademickie wraz z parkiem wzdłuż ul. Głębokiej, park Bronowice, skwer przy ul. Peowiaków, skwer Podzamcze, park Rusałka, park Botanik przy ul. Głębokiej, park Czechów, skwer przy ul. Betonowej, cmentarz przy ul. Lipowej, wzdłuż Czechówki od ul. Wodopojnej do al. Sikorskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj