„Temat: Rzeka. Ekologia, ludzie, rozwój – budowanie partnerstw w inicjatywach nadrzecznych” to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która trwa od wczoraj w Warszawie. Podczas konferencji powołana zostanie Ogólnopolska Sieć Animatorów Rzek.

Konferencja stawia sobie za zadanie prezentację dobrych praktyk inicjatyw nadrzecznych w obszarze ekologii, kultury, planowania przestrzennego, w tym rewitalizacji oraz działań aktywizujących społeczność lokalną, a także budowanie Partnerstw w inicjatywach nadrzecznych.

Konferencja ma zasięg ogólnopolski. Uczestnikami konferencji będą naukowcy, studenci, ale także działacze i członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy państwowych instytucji (RZGW, RDOŚ), samorządów, które chcą zaangażować się w działania nad rzeką.  Będzie to bardzo różnorodna grupa złożona zarówno z naukowców, jak i praktyków, którzy wyniki badań mogą zaimplementować w swoich działaniach.
 
Czas i miejsce:
4-5 listopada 2010
Godz. 10.00 – 17.00
Uniwersytet Warszawski
Biblioteka Uniwersytecka
Sala 256
ul Dobra 56

Więcej szczegółow na stronie: http://www.tematrzeka.pl/pages/konferencja/prelegenci


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj