Na pierwszej sesji w 2012 roku, radni przyjęli uchwałę o udzieleniu dotacji na remonty w kolejnych zabytkowych kamienicach o łącznej wartości ponad 5,4 mln zł.

Dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w wysokości 70% nakładów oszacowanych w kosztorysach inwestorskich otrzymali właściciele lokali w 19 obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W 2011 r. kwotą prawie 4,2 mln zł dofinansowano remont 12 zabytkowych budynków, m.in. przy ul Kazimierza Wielkiego, pl. Nankiera i Włodkowica. Od 2007 r. zostało wyremontowanych 57 zabytkowych kamienic.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj