Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, w przerwie między sezonami grzewczymi w 2012 roku planuje modernizację ponad 5000 m sieci za kwotę ponad 11 mln zł. Ponadto firma zamierza zbudować blisko 5500 m nowych przyłączy, których koszt wyniesie ponad 9 mln zł.

Ponadto firma zamierza zbudować blisko 5500 m nowych przyłączy, których koszt wyniesie ponad 9 mln zł.

Celem prac modernizacyjnych i inwestycyjnych podejmowanych co roku między sezonami grzewczymi przez Fortum, jest zagwarantowanie bezpiecznej dystrybucji ciepła w kolejnym sezonie. Wrocławska sieć ciepłownicza pokrywa obecnie około 60% powierzchni miasta. Jej dalsza rozbudowa umożliwi korzystanie z ciepła sieciowego większej ilości mieszkańców.

W 2011 roku na modernizację blisko 2300 m sieci Fortum wydało we Wrocławiu ponad 4,5 mln zł. Powstało także ponad 6000 m nowych przyłączy za kwotę około 10,9 mln zł. Łączny koszt inwestycji w sieć w poprzednim roku wyniósł ponad 15,5 mln zł. W tej chwili ponad 55 proc. sieci we Wrocławiu ma mniej niż 20 lat, a blisko 20 proc. mniej niż 10 lat.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj