1 / 22

Ponad 40 mandatów na sumę niemal 6 tys. zł oraz 4 sprawy skierowane do sądu. To wynik przepisów uchwały dotyczącej Parku Kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu, które weszły w życie 23 kwietnia.

Wrocławski Park Kulturowy położony jest w najstarszej części miasta. Na jego obszarze zakazane jest m.in. umieszczanie na budynkach nośników reklamowych, chyba że zostały dopuszczone przez konserwatora zabytków. Zostały także określone zasady dotyczące witryn, otworów okiennych, balkonów czy miejsc prowadzenia handlu. Przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała zakłada ochronę oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta.

Od 23 kwietnia Straż Miejska może już konsekwentnie karać mi.in.właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe za nielegalnie powieszone reklamy i niezgodny z prawem handel.

– Stosowania się do przepisów wymagamy od wszystkich tak samo. Nawet jeśli są to zarządcy nieruchomości należących do miasta i gminy – podkreśla Waldemar Forysiak, naczelnik oddziału I Straży Miejskiej we Wrocławiu. Wyjaśnia też, że celem działania nie jest nakładanie mandatów, a dbanie o to, by to wyjątkowe miejsce we Wrocławiu mogło odzyskać swój urok i cieszyć swoim widokiem mieszkańców oraz turystów. – Właściciele podmiotów, którzy naruszają przepis najpierw otrzymują od nas stosowne pismo. Działania podejmujemy dopiero po tym, jak minie zawarty w nim czas na usunięcie szpecącej reklamy – wyjaśnia W. Forysiak.

Straż miejska pozostaje jednak konsekwentna i po nałożeniu mandatu sprawdza, czy dostosowano się do jej zaleceń. Ma przy tym możliwość nakładania go wielokrotnie. I zdaje się, że te działania przynoszą efekty. Rezultaty prac porządkowych miejskich strażników na terenie Parku Kulturowego są bowiem coraz bardziej widoczne.

Wygląd Wrocławia podlega szczególnej ochronie. Przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała zakłada ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj