Prawie 11 mln złotych miasto Wrocław przeznaczyło z funduszy projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na dodatkowych ulicach Brochowa.

Ruszają prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni w ulicach: Semaforowej (na odcinku od ul. Centralnej do ul. Mościckiego) i Polnej. Podpisana umowa z wykonawcą robót obejmuje też budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy 3 Maja. Biuro Funduszu Spójności planuje też wymianę starej sieci wodociągowej na Centralnej, Węgierskiej i Wiaduktowej. Zakończenie robót planowane jest w IV kwartale tego roku.

Rozbudowa osiedlowej kanalizacji jest realizowana w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, dofinansowanego z Funduszu Spójności. Roboty prowadzi konsorcjum firm, którego liderem jest spółka „Stalmont”.

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj