Miasto zdecydowało o dodatkowej, interwencyjnej deratyzacji w nieruchomościach i na terenach należących do gminy. Akcja potrwa trzy miesiące. Przeprowadzona zostanie też kampania edukacyjna.

Jak poinformował wrocławski magistrat, w tym roku z uwagi na wzrost występowania gryzoni na terenie miasta, do końca pierwszego kwartału 2023 roku przeprowadzona zostanie dodatkowa akcja deratyzacyjna nieruchomości gminnych. Swoim zasięgiem obejmie ona teren ograniczony rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

Przy wsparciu mieszkańców i zarządców nieruchomości

– Skuteczna deratyzacja jest możliwa tylko wtedy, gdy zarządcy nieruchomości i mieszkańcy wesprą nasze miejskie działania. Jak wiemy, gryzonie są zwierzętami migrującymi, które w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków bytowych w danym miejscu przenoszą się na tereny sąsiednie, dogodne do życia i żerowania. Dlatego zachęcamy, aby w tym samym czasie wszyscy zarządcy nieruchomości przeprowadzili u siebie podobne akcje, a na pewno monitoring pod kątem występowania gryzoni” – apeluje dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Demianowicz.Dodaje przy tym, że jeżeli pojawią się ślady gryzoni w zarządzanych nieruchomościach, to taka interwencyjna deratyzacja jest już koniecznością wymaganą przepisami prawa.- Fakt przeprowadzania takiego działania podlega także kontrolom, które prowadzi Straż Miejska Wrocławia, a właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują deratyzacji na terenach, którymi zarządzają, mogą zostać ukarani grzywną – podkreśla magistrat.

Za wyrzucanie resztek jedzenia można dostać mandat

Od 18 stycznia 2023 r. we Wrocławiu można dostać mandat za wyrzucanie resztek jedzenia poza miejsca do tego przeznaczone. Chodzi o produkty spożywcze wykładane przez mieszkańców w rejonie śmietników czy wyrzucane przez okno z myślą o dokarmianiu kotów, gołębi czy innych dziko żyjących zwierząt. Na terenie całego Wrocławia resztki po posiłkach można umieszczać tylko i wyłącznie we właściwych pojemnikach na odpady.

Urzędnicy wskazują, że główną przyczyną wzrostu populacji szczurów jest łatwa dostępność pożywienia, do czego często przyczyniają się sami mieszkańcy wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci, często poza pojemniki – w celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących, w tym ptaków.

W najbliższym czasie zostanie również przeprowadzona kampania edukacyjna. Materiały będą dostępne m.in. na wyświetlaczach komunikacji miejskiej oraz w mediach internetowych.

Czytaj więcej

Skomentuj