Dobiega końca rozbudowa oczyszczalni ścieków na Janówku. Po rozbudowie do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków będzie trafiało 140 tysięcy metrów sześciennych nieczystości na dobę.

Obecnie główne prace skupiają się na robotach wykończeniowych oraz wyposażaniu w urządzenia technologiczne, elektryczne i sterujące nowych obiektów ciągu osadowego i biogazu. Ważnym, choć nie tak widocznym elementem, jest podłączanie całej elektroniki, która steruje wszystkimi urządzeniami.

Nowe obiekty są na ukończeniu i niebawem rozpocznie się ich rozruch.

Po rozbudowie Janówek będzie oczyszczał ścieki z całego Wrocławia. Aby nieczystości z północnej części miasta mogły trafiać do WOŚ, zmodernizowana została przepompownia ścieków w Starym Porcie przy ul. Kleczkowskiej

Oczyszczalnia na Janówku to największa inwestycja MPWiK w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II". Rozbudowa dofinansowana jest z unijnego Funduszu Spójności.

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj